USLUGE

MEHANIČARA

Iskusni i obučeni mehaničari u našim servisima spremno i kvalitetno rješavaju mehaničke kvarove na plovilima, kao i kvalitetno redovno održavanje i pregled.
Naši mehaničari redovno sudjeluju na tečajevima za daljnje usavršavanje u radu sa novim proizvodima kako bi u svakom trenutku bili spremni pružiti podršku i imali potrebna znanja za rješavanje problema. Uz to redovno se obnavljaju znanja i rad sa dijagnostičkim alatima koji su sve prisutniji, te je rješavanje kvarova u današnje vrijeme bez specijaliziranih dijagnostičara kod sve više slučaja nezamisliv.

OVLAŠTENI SMO ZASTUPNICI ZA